Roger Erlandsson

Roger Erlandsson

Affärsutvecklare/Projektledare

Jag började arbeta på Kavli som redovisningsansvarig år 2000 vilket nyligen blev 20 år.  Det är viktigt för mig att känna att jag kan påverka företagets utveckling, känna att man har ett mandat att kunna genomföra förändringar och att det inte går allt för långsamt. Min mening är att vi är ett sådant företag där varje individ får komma till tals och föreslå förändringar och ofta också genomföra dessa. Dessutom har vi relativt korta beslutsvägar vilket gör att beslut kan gå snabbt. Detta är saker som jag tycker om. Men givetvis är ju även stämningen kollegor emellan viktig och jag tycker att vi har en bra och välkomnande stämning inom hela företaget.     

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor