Jessika Remgard

Teamledare Process & Godsmottagning – Supply Chain - Logistik, Inköp, Kvalitet & Miljö, Produktion, Lager, Underhåll

Några av mina kollegor