O. Kavli AB logotype

Pethra Lundh

Kvalitets & Miljöchef – Supply Chain - Logistik, Inköp, Kvalitet & Miljö, Produktion, Lager, Underhåll

Några av mina kollegor