O. Kavli AB logotype

Anders Moverare

Ekonomidirektör – Ekonomi

Jag har arbetat i 9 år på Kavli. Det är speciellt roligt att arbetapå Kavli för att vi, genom Kavlifonden, verkar för att göra gott i världen. Vi har också väldigt goda produkter som de flesta i landet har någon relation till samt att vi är ett decentraliserat företag med mycket lokal beslutanderätt. Här har vi också en bra personalkultur och trevliga medarbetare. 

 

Några av mina kollegor